Afmelding

 Afmelding

Opgaaf door een WAM-verzekeraar (Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen) aan de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) van de beëindiging of opschorting van de WAM-dekking voor een motorrijtuig.